Søk i Stevbasen

Utvikling av Stevbasen er støtta av Kulturrådet.

Stevbasen er ein søkbar database med ca. 2.500 stev.

I søkefeltet kan du skrive inn enkeltord eller ordkombinasjonar.

Du kan også trykkje på pila ved “type”, velje ein stevtype, og få fram alle i denne.

Søk i stevbasen: Type:

Nystev frå Setesdal

Tii renne å alli snåvar
ho fere fortar hell hesten tråvar.
Der fer en vetre, så fer a vår
Så renn a sumår, så gjeng a år.

Dikta av Tarald Jonsson Uppstad (1861-1925)

Stevbok frå Valle
Stevbok frå Valle. Foto: Harald Knutsen.