Fagplanen

Folkemusikk 1-2-3-4

Her finn du lydspor til fagplan i folkemusikk for grunnskulane i Setesdal. Inndelingane og nummereringane svarar til musikknummera i planen. Kirsten Bråten Berg har sunge inn folkemusikkmateriale spesielt for denne fagplanen, medan nokre melodinummer er henta frå arkivet til Agder Folkemusikkarkiv. Lenker til Folkepedia, YouTube, Spotify og NRK viser til desse aktørane sine respektive heimesider.

I tillegg har vi laga tre videoar spesielt for planen som skildrar setesdalsgangar-dans og bruk av munnharpe.