Rff-prisen 2017 til Leiv Solberg

Leiv Solberg
Foto: Leiv Solberg

Foto: Leiv Solberg

Me gratulerar vår mangeårige styremedlem Leiv Solberg med Rff-prisen 2017!

Frå nettsida til Rådet for folkemusikk og folkedans:

Om Rff-prisen:

Rff-prisen blir tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig.  Rff-prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv.

Rff-prisen 2017 til Leiv Solberg

Leiv Solberg har i en årrekke arbeidet med folkemusikk som ansatt i NRK og som musiker, og gjort en stor innsats med dokumentasjon, formidling og utøving. En sentral del av Solbergs innsats er knyttet til NRK og folkemusikktimen, der han har vært en av de viktigste bidragsytere til den offentlige bevisstheten om vår folkemusikkarv og vårt levende folkemusikkliv. Hans kombinasjon av faglig innsikt, entusiasme for genren og evne til popularisering, har betydd mer for folkemusikkens status enn mange i dag er klar over.

Som utøver har Solberg deltatt på en lang rekke konserter og sentrale innspillinger med mange av våre mest profilerte utøvere. Som ensemblemusiker er Solberg ikke alltid den mest synlige, mens hans innsats som medmusikant og arrangør har forgylt mange innspillinger, og hjulpet mange solister til å yte sitt beste.

Rådet for folkemusikk og folkedans vil med Rff-prisen hedre Leiv Solberg for hans store innsats for folkemusikken.