Folke Nesland smir munnharpe

Folke Nesland, og smir munnharpe
Folke Nesland, og smir munnharpe.

Tekstutdrag fra filmen

Ja, jeg heter Folke Nesland, og smir munnharpe og da ska mi inn å sjå hvordan vi smir. Me starter da som er med ei vanlige firkantstål av grind man begge før kan stå lav gryn med banker røyk. Som markeder der kantene for det meste med skall gjør det dyrere å stanse ute holder. Klokken. Så. Så.