Annbjørg Lien skriv doktorgradsavhandling om slåttar frå Setesdal

Annbjørg Lien på folkemusikkarkivet
Annbjørg Lien besøker Agder folkemusikkarkiv. Foto: Harald Knutsen

Me har hatt triveleg besøk av Annbjørg Lien nokre dagar. Ho samlar materiale til doktorgradsavhandlinga si ved universitetet i Agder. Lukke til Annbjørg – spennande!

Annbjørg Lien
Annbjørg Lien. Foto: Harald Knutsen